Education is the passport
to the future

Echipa noastră este formată din consilieri vocaƫionali şi de orientare
profesională acreditaƫi ANC şi formatori acreditaƫi ANC cu o vastă
experienƫă atât în  consultanƫă  cât şi în  business.

Parteneri

Partenerii noştri educaƫionali sunt instituƫii de înaltă tradiƫie şi apreciem că valorile lor sunt cele care ne reprezintă şi pe noi: excelenƫa în educaƫie, profesionalism, inovaƫie, pasiune, implicare, responsabilitate, integritate, creativitate, lucruri care îi determină să fie atenƫi la succesul tuturor celor pe care îi pregătesc  şi să le creeze oportunităƫi.

Instituƫiile de învăƫământ cu care colaborăm sunt instituƫii de prestigiu şi de tradiƫie, răspândite pe tot globul :  Europa, SUA, Canada, Australia, Asia.

Ţinem cont în dezvoltarea parteneriatelor noastre de colaborări pe termen lung pentru a oferi o gamă cât mai largă de opƫiuni aplicanƫilor.

Cine suntem

High Edu este despre a conştientiza că trebuie să investeşti în educaţie pentru a-ţi construi viitorul şi despre a te ajuta să îţi găseşti drumul către o cariera de succes.

Suntem consultanƫi educaƫionali acreditaƫi care oferă servicii personalizate de consiliere educaƫională elevilor, studenƫilor, adulƫilor, profesioniştilor şi tuturor celor pasionaƫi de educaƫie continuă. Ne adresăm celor care doresc să îşi consolideze educaƫia prin admiterea la licee, universităƫi, academii şi instituƫii profesionale care se potrivesc cel mai bine dorinƫelor, talentelor şi aspiraƫiilor lor de carieră. Obiectivul nostru este ca fiecare persoană să îşi atingă potenƫialul maxim.