Fiecare aplicant beneficiază de îndrumarea unui consultant specializat, consultanƫa educatională oferită are ca scop nu numai completarea dosarului de aplicant , ci şi pregătirea pentru integrarea cu succes a aplicantului într-un  mediu academic  diferit de cel din care a făcut parte.

Etapele pe care aplicantul le va parcurge sunt

 • Orientare în Carieră, prin teste şi consiliere vocaƫională.
 • Generarea unei liste de universităti cu şanse reale să fie admis.
 • Consiliere şi suport pentru întocmirea dosarului de aplicare.
 • Consiliere în Procedura de aplicare.
 • Identificarea de Burse, împrumuturi sau soluƫii de finanƫare a studiilor.
 • Întocmirea dosarului Financiar.
 • Consiliere în posibilităţtile de cazare şi în  procedurile de cazare.
 • Consiliere pentru obƫinerea vizelor de studiu

APLICAȚIA DE NEREFUZAT

Profesioniştii High Edu sprijină aplicanƫii pentru alegerea domeniului de studiu, în funcție de:

 • Interese
 • Abilităƫi
 • Competenƫe 
 • Aspiraƫii de viitor.

Sprijinim tinerii care doresc să urmeze o carieră de succes în alegerea 

 • Programului de studiu 
 • Destinaƫiei
 • Instituƫiei educaƫionale 

prin servicii de consultanƫă educaƫională personalizată  pentru:

 • Atingerea cerinƫelor de admitere la un program de studiu în strainatate
 • Construirea portofoliu
 • Obƫinerea certificatelor de limbi străine solicitate de Instituƫiile Educaƫionale
 • Coaching pentru susƫinerea cu succes a interviurilor
 • Sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităƫilor personale
 • Programe de schimb de experienƫă în afara ƫării
 • Elaborarea scrisorii de motivaƫie, eseurilor şi finalizarea dosarului de aplicare şi menƫinerea legăturii cu instituƫiile educaƫionale până la transmiterea răspunsurilor
 • Asistenƫă pentru relocare şi integrare în ƫara de destinaƫie
 • Asistenƫă pentru obƫinerea experienƫei de muncă pe parcursul vacanƫelor de vară (programe work & travel)